Memperjelas Nilai Kerja Anda Memimpin Kepuasan Kerja

Satu Keping Penting Teka Perancangan Karir

Nilai kerja anda adalah subset kepercayaan dan idea anda yang berkaitan dengan pekerjaan atau pekerjaan anda. Prinsip teras ini adalah bahagian penting dari siapa anda. Mereka termasuk perkara-perkara seperti kejujuran, perkhidmatan, penghormatan diri, menghormati orang lain, keamanan, dan kejayaan. Oleh itu, anda mesti mengenal pasti nilai kerja yang anda paling menghargai sebelum anda memilih kerjaya atau membuat keputusan sama ada untuk menerima tawaran pekerjaan .

Intrinsik Versus Nilai Kerja Extrinsic

Kita semua mempunyai nilai kerja intrinsik dan ekstrinsik.

Nilai-nilai intrinsik ada kaitan dengan tugas-tugas sebenar yang terlibat dalam mengamalkan pekerjaan tertentu atau melakukan pekerjaan. Mereka termasuk membantu orang lain, melakukan kerja yang mencabar, dan menjadi pemimpin yang teladan.

Nilai-nilai ekstrinsik berkenaan dengan hasil produk atau pekerjaan. Dalam erti kata lain, mereka merujuk kepada apa yang anda keluar dari kerja anda, dan bukannya apa yang anda masukkan ke dalamnya. Contoh-contoh nilai ekstrinsik termasuk pendapatan tinggi, pengiktirafan, dan keselamatan kerja.

Mengenal pasti Nilai Kerja Anda

Kerana tidak mengenal pasti nilai kerja anda akan mengurangkan peluang anda akhirnya berpuas hati dengan kerjaya atau pekerjaan anda, adalah penting untuk mengenal pasti mereka lebih awal dalam proses perancangan kerjaya . Untuk melakukan ini, anda akan menggunakan alat penilaian diri yang disebut inventori nilai kerja.

Walaupun ia mungkin berbunyi rumit, ia hanya satu senarai nilai yang anda perlu pangkat berdasarkan perintah yang penting kepada anda. Sebagai contoh, arahan pada salah satu inventori ini boleh memberitahu anda untuk menilai setiap nilai pada skala 1 hingga 10, memberikan "1" kepada nilai-nilai yang paling penting bagi anda dan "10" kepada yang kurang penting .

Sebagai alternatif, anda mungkin perlu menyusun senarai nilai kerja mengikut sejauh mana maksudnya kepada anda, dengan yang paling utama adalah yang paling penting.

Jika anda bekerja dengan profesional pembangunan kerjaya seperti kaunselor kerjaya atau pemudahcara pembangunan kerjaya, dia boleh mentadbir inventori nilai kerja.

Anda juga boleh mengambilnya sendiri dengan meletakkan senarai nilai, seperti yang disenaraikan di bawah. Kemudian anda perlu memadankan nilai-nilai di bahagian atas senarai anda dengan kerjaya yang memuaskan mereka. O * Net Online mempunyai alat yang sangat baik yang boleh anda gunakan untuk mencari pekerjaan yang sesuai untuk mereka yang mempunyai nilai kerja tertentu.

Walaupun dalam pekerjaan yang sama, tidak semua pekerjaan akan memuaskan nilai kerja anda. Apabila menilai tawaran pekerjaan, pastikan budaya korporat bakal majikan anda selaras dengan apa yang anda dapati penting. Contohnya, jika kolaborasi adalah sesuatu yang anda rasa kuat, laksanakan tugas yang memerlukan anda bekerja tanpa input orang lain.

Contoh dan Definisi Nilai Kerja

Berikut adalah contoh item yang boleh muncul pada inventori nilai kerja, bersama dengan takrif masing-masing. Apabila membaca senarai ini, fikirkan betapa pentingnya setiap nilai kepada anda.

Ciri-ciri Lain Daripada Nilai Kerja

Adalah penting untuk diperhatikan bahawa walaupun nilai anda memainkan peranan penting dalam pilihan kerjaya, anda tidak boleh menganggapnya secara berasingan. Anda juga harus melihat ciri-ciri anda yang lain termasuk jenis keperibadian , minat , dan kecenderungan .